» Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu spshandel.pl.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator – SPS Handel.

3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@spshandel.pl

4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników: a. imię i nazwisko b. adres poczty elektronicznej e-mail c. adres korespondencyjny d. numer telefonu e. NIP

5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

10. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych. 
Przejdź do strony głównej

NASZE MARKI

 • BAROWE
 • BULIONI
 • CAFE ROMICA
 • CHWILKA
 • KRISS
 • MLEKERS
 • MOJA MARKA
 • MONDELLO
 • NITKI JAJECZNE
 • OCEANIC
 • WĘDLINY Z GOSPODARSTWA
Newsletter

Podanie adresu e-mail jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390), ul. Grójecka 194 lok.91 w celach marketingu bezpośredniego wykonywanego na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243)

 

Copyright 2017 www.spshandel.pl - SPS HANDEL S.A. | Opracowanie: A/A